Małopolski Szlak „Solidarności”

Strajkowe lato 1980 r. doprowadziło do powstania masowego ruchu „Solidarności”, który w krótkim czasie ogarnął cały kraj ze wszystkimi jego problemami i niesprawiedliwościami, oraz nadziejami na zmianę. Dziś coraz trudniej kolejnym pokoleniom wyobrazić sobie i w pełni zrozumieć skalę tego zjawiska i jego siłę. Tym bardziej, że wydarzenia z l. 80. ubiegłego stulecia toną już powoli w mroku historii.

Dziś już nie wszyscy wiedzą, jak wielką rolę odegrała „Solidarność” w całej Polsce, aktywizując lokalne społeczności i dając nadzieję milionom Polaków. Bez tej masowości „Solidarność” nie przetrwałaby próby czasu. Ideały Polskiego Sierpnia zostały jednak przeniesione przez najtrudniejsze lata po wprowadzeniu stanu wojennego i legły u podstaw „jesieni narodów” w Europie. Było to możliwe dzięki tysiącom działań społecznikowskich, manifestacji i innych prób walki z komunistycznym reżimem, których areną był polskie miasta, miasteczka i wsie.

Ożywieniu pamięci o tych miejscach i zdarzeniach służy realizowany przez Stowarzyszenie Sieć „Solidarności” oraz Region Małopolski NSZZ „Solidarność” projekt „Szlakami Solidarności w Małopolsce”.

W 2013 r. zinwentaryzowaliśmy szlaki „Solidarności” w siedmiu powiatach Małopolski, ujawniając blisko 170 obiektów i miejsc związanych z historią „S”, są wśród nich kościoły, związkowe siedziby, zakłady pracy, prywatne mieszkania i przestrzenie publiczne. Część z nich wciąż służy „Solidarności”, inne już zniknęły na zawsze. Niektóre miejsca doczekały się pamiątkowych tablic, czy pomników. Obiekty te oraz miejsca zostały przez nas zebranie i opisane na stronie internetowej projektu oraz w wydanych przewodnikach.

Chcemy jednak te miejsca i ich historię przybliżać mieszkańcom i turystom, przypominając o znaczeniu „Solidarności”. W 2013 r. zorganizowaliśmy pierwsze dwa spacery szlakiem „Solidarności” – w Nowej Hucie i w Wadowicach. Jesteśmy gotowi – także z udziałem bohaterów tamtych dni – by podobne spacery urządzać cyklicznie i z taką ofertą wystąpimy w 2014 r. do szkół.

Przed nami jeszcze wiele pracy. Chcemy rozbudować „Małopolski Szlak Solidarności” o kolejne miejscowości, ale wyzwaniem jest również poszerzanie ilości informacji i opisów obiektów, które już znalazły się na naszych trasach. Nadal poszukujemy ciekawych relacji, zdjęć i innych materiałów. Dlatego – korzystając z okazji –apelujemy o informacje, materiały, korekty i sprostowania, które nam w tym zadaniu pomogą.
Wierzymy, że „Małopolski Szlak Solidarności” dodatkowo zachęci mieszkańców Małopolski, oraz turystów do odkrywania również materialnego dziedzictwa, jakie pozostawiła po sobie „Solidarność” w naszym regionie.

Na koniec pragnę podziękować wszystkim instytucjom i osobom, które pomogły nam w realizacji niniejszego projektu. Szczególne wyrazy uznania kierujemy do Województwa Małopolskiego, które było partnerem projektu. Wyrazy wdzięczności zechcą również przyjąć autorzy poszczególnych szlaków a także autorzy zdjęć, którzy przekazali je nieodpłatnie. Dziękujemy tym wszystkim, którzy już zechcieli podzielić się z nami uwagami i sugestiami, dzięki którym zapoczątkowaliśmy nasz projekt.

Zapraszamy do zwiedzania Małopolski Szlakiem „Solidarności”

Adam Gliksman
Inicjator utworzenia „Małopolskiego Szlaku Solidarności”