Sieć Solidarności

Stowarzyszenie „Sieć Solidarności” powstało w 2012 r. Sieć Solidarności kultywuje ideały, wartości i tradycje ruchu społecznego Solidarność powstałego w wyniku zawarcia Porozumień Sierpniowych w 1980 r. Stowarzyszenie skupia przede wszystkim członków „Solidarności” oraz ugrupowań opozycyjnych lat 80. XX w.

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną w zakresie kultywowania i upowszechniania ideałów oraz wartości ruchu „Solidarności”, dokumentacyjną, oraz samopomocową.

Projekt „Szlakami Solidarności w Małopolsce” wpisuje się w misję dokumentowania historii walki o wolność. Wierzymy, że pozwoli on lepiej poznać historię „Solidarności” w naszym województwie i uatrakcyjni ofertę turystyczną Małopolski.Edward E. Nowak
Prezes Stowarzyszenia Sieć Solidarności