O projekcie

Projekt „Szlakami Solidarności w Małopolsce” był realizowany w okresie maj – listopad 2013 r. przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności oraz Region Małopolski NSZZ „Solidarność”. Jego celem było przygotowanie 8 szlaków „Solidarności” w 7 miejscowościach województwa małopolskiego – w Bochni, Gorlicach, Krakowie, Nowej Hucie, Nowym Sączu, Tarnowie, Wadowicach i Zakopanem.

W ramach projektu przygotowana została specjalna strona poświęcona „Małopolskiemu Szlakowi Solidarności”, jak również wydano osiem folderów-przewodników, skrótowo przedstawiających trasy turystyczne związane z „Solidarnością”.

Organizatorzy zaprosili także Małopolan do wspólnych spacerów szlakiem „Solidarności”. Pierwszy spacer odbył się 21 września 2013 r. w Nowej Hucie, z udziałem m.in. legend „S” Zbigniewa Ferczyka, Macieja Macha, Wojciecha Marchewczyka i Edwarda E. Nowaka.
W niedzielę, 29 września 2013 r. odbył się z kolei spacer w Wadowicach, połączony z IX Pielgrzymką „Solidarności” Ziemi Wadowickiej na Leskowiec, którego gospodarzem był Zdzisław Szczur. W obu spacerach wzięło udział ponad tysiąc osób.

Bochnia Gorlice Kraków Nowa Huta Nowy Sącz Tarnów Wadowice Zakopane

Projekt „Szlakami Solidarności Małopolskiej” był realizowany przez zespół:


Koordynacja projektu, koncepcja wydawnicza
i redakcja

Adam Gliksman


Autorzy szlaków i przewodników:
Bochnia
Andrzej Pacuła
Gorlice
Krzysztof Kotowicz
Kraków
Adam Gliksman
Nowa Huta
Adam Gliksman
Nowy Sącz
Grażyna Święs
Tarnów
Adam Gliksman
Wadowice
Marcin Witkowski
Zakopane
Adam Gliksman
Zdjęcia pochodzą z archiwów:
  • Archiwum Parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach
  • Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie
  • Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
  • Andrzeja Szkaradka
  • Jerzego Zacharko

Projekt logotypu szlaku oraz okładek przewodników:
Jacek Maria Stokłosa

Skład i przygotowanie do druku przewodników:
Joanna Furtak

 

 


Fotografie przekazali:

  • Jacek Boroń
  • Wioletta Dobrowolska
  • Joanna Furtak
  • Piotr Gałkowski
  • Adam Gliksman
  • Dariusz Gliksman
  • Bogumiła Gurba
  • Kazimierz Koczur
  • Józef Kotarba
  • Marian Kulig
  • Antoni Lis
  • Stanisław Markowski
  • Agnieszka Masłowska
  • Piotr Masłowski
  • Andrzej Pacuła
  • Andrzej Stawiarski
  • Jacek Swałtek
  • Tadeusz Szczurkowski
  • Bartłomiej Świstek

Organizatorzy i partnerzy

Partnarzy Projektu

Patronat Honorowy

Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego

Kazimierz Barczyk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego

Patroni medialni

Patroni medialni