Media o projekcie


Biuletyn Informacyjny S.S.S.
nr 8, październik-listopad
2013 r

Media

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Sieć Solidarności
nr 6, lipiec-sierpień 2013 r.

Media

Serwis Informacyjny Solidarność Małopolska
nr 4, 27 czerwca 2013 r.

Media

Serwis Informacyjny Solidarność Małopolska
nr 5, 13 września 2013 r.

Media

Kronika TVP Kraków 24 lipca 2013 r.

Media

Lodołamacz 22 lipca 2013 r.

Media

Tygodnik Solidarność nr 28, 12 lipca 2013 r.

Media