Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
przy Regionie Małopolskim

pl. Matejki 12, 31-154 Kraków
rsk@solidarnosc.krakow.pl