Aktualności Grosik

Czym jest Program Grosik?

Jak przystąpić do Programu?

Dokumenty do pobrania

Wzór karty rabatowej

Wzór oznakowania punktów honorujących kartę rabatową

Regionalni pełnomocnicy

Aktualności

Dla firm zainteresowanych udziałem w Programie

Lista sklepów honorująca kartę Grosik

Solkarta Sp. z o.o.

Nowy Sącz
22 kwietnia 2008 r. w Nowym Sączu miało miejsce kolejne spotkanie przewodniczących komisji zakładowych z terenu działania Oddziału nr 1 Zarządu Regionu Małopolska, któremu przewodniczył kol. Andrzej Szkaradek - kierownik Oddziału.
Jednym z ważnych tematów zebrania był program „Kart Rabatowych Grosik”.
Pełnomocnik ds. wdrażania tego programu Krzysztof Kotowicz poinformował o wynikach prac na terenie powiatu nowosądeckiego. Na ten dzień do programu przystąpiło 9 komisji zakładowych, wydano 605 kart rabatowych.
Stwierdził, iż założenia były wyższe i z różnych przyczyn komisje się nie wywiązały. Zaapelował o większe zaangażowanie w ten program, gdyż jest to również jeden ze sposobów na pomoc członkom naszego Związku w ich budżetach rodzinnych.
Pełnomocnik przekazał informacje o punktach, w których karta „Grosik” jest honorowana oraz poprosił o pomoc w pozyskiwaniu nowych punktów. Zebrani otrzymali także wydruki z wykazem punktów. Poinformował również o wynikach prac na szczeblu krajowym „Solkarty” – nowe umowy: sieć aptek, firmy ubezpieczeniowe, firma Dialog.
Przedstawiciele komisji zakładowych odbyli dyskusję w przedstawionych sprawach. Na zakończenie kol. Kotowicz przypomniał zasady przystąpienia komisji do programu „Grosik” oraz wynikające z tego obowiązki.

Nowy Sącz
4 grudnia 2007 r. w Nowym Sączu odbyło się zebranie z przedstawicielami komisji NSZZ „Solidarność” z terenu działania Oddziału nr 1. Wśród kilku ważnych tematów omówiono sprawę wdrożenia programu rabatowego „Grosik” dla członków Związku.
Krzysztof Kotowicz – pełnomocnik do spraw „Grosika” na obszarze Oddziału poinformował zebranych o działaniach „Solkarty” na szczeblu krajowym, a także o dotychczasowych wynikach pracy w Nowym Sączu. Program ruszył, nie jest jeszcze w pełni wprowadzony, ale jest już kilkanaście punktów respektujących karty rabatowe „Grosik”.
Krzysztof Kotowicz podziękował Wiesławowi Cetnarowskiemu oraz Marii Zielińskiej -Gorzula za aktywne włączenie się w pozyskanie punktów honorujących karty rabatowe.
Mamy nadzieję, że takich osób będzie więcej, co pozwoli na dynamiczne funkcjonowanie programu rabatowego.
Trwa także tworzenie bazy danych i wydawanie kart rabatowych. Na dzień zebrania 5 komisji zakładowych złożyło zamówienie na karty, w sumie prawie 300 szt.
Przedstawiciele komisji dzielili się także swoimi uwagami i oczekiwaniami.
Pełnomocnik udzielił informacje o bonach, co wynika z umowy handlowej zawartej pomiędzy Solkartą a firmą SUBIEKT.
Na koniec przypominał o kolejnych obowiązkach komisji wynikających z regulaminu Solkarty.

Kraków
W dniu 17 października 2007 r. w Zarządzie Regionu Małopolskiej „Solidarności” odbyło się czwarte spotkanie pełnomocników ds. wdrażania programu „Karta Grosik”.
Podczas zebrania pełnomocnicy omówili wykonane dotychczas prace związane z wprowadzeniem programu „Karta Grosik” w Regionie Małopolska. Adam Lach, regionalny koordynator ds. wdrażania programu kart rabatowych przedstawił wyniki negocjacji z partnerami handlowymi na szczeblu krajowym.
Ponadto pełnomocnicy podjęli stanowisko dot. wystąpienia do Zarządu „Solkarty” Sp. z o.o. o podjęcie decyzji odnośnie odpłatności za wydawanie duplikatów kart rabatowych oraz przyjęto regułę sporządzania miesięcznych sprawozdań z prac poszczególnych pełnomocników.
Na koniec omówiono dalsze działania związane z wdrażaniem programu „Karta Grosik” w Regionie Małopolska.

Skawina
W dniu 17 października 2007 r. w Skawinie odbyło się zebranie przewodniczących organizacji związkowych z terenu Skawiny. Jednym z punktów zebrania było omówienie spraw związanych z wdrażaniem ogólnopolskiego Programu „Karta Rabatowa Grosik”. W zebraniu uczestniczyli Adam Lach, koordynator regionalny ds. wdrażania programu „Karta Grosik” oraz Kazimierz Bębenek, sekretarz Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”.

Nowy Sącz
W Oddziale nr 1, gdzie pełnomocnikiem odpowiedzialnym za wprowadzenie kart rabatowych „Grosik” jest Krzysztof Kotowicz wzięto się solidnie i skutecznie do tej pracy. Angażując komisje zakładowe, do końca września zebrano dane, wyrobiono i wydano członkom Związku 796 kart. Pozyskano i podpisano umowy współpracy handlowej w 24 punktach, w których będzie honorowana karta „Grosik”.
Do ciekawszych można zaliczyć: rabat na paliwo w MZK-3%, księgarnia-8%, fotograf-10%, art. spożywcze od 3 do 5%, AGD-8%, RTV-5%, meble-7%, materiały budowlane-2%, apteka od 6 do 15%.
Szybkie i skuteczne działanie w tym zakresie jest możliwe dzięki pomocy działaczy związkowych z terenu. Taką pozytywną pomoc do tej pory wykazali np. Franciszek Stabach z „Forestu” czy Mariusz Pawluś z „Cemalu”. Za te postawę im dziękuję. Pomoc działaczy związkowych szczebla zakładowego jest niezbędna, jeśli ten program ma szybko i sprawnie wejść w życie.

Kraków
W dniu 6 września 2007 r. w Zarządzie Regionu Małopolskiej Solidarności odbyło się trzecie spotkanie pełnomocników ds. wdrażania programu "Karta Grosik" w Regionie Małopolska. Pełnomocnicy podczas zebrania omówili sprawy związane głównie z przygotowaniem i uruchomieniem dla organizacji związkowych w Regionie Małopolska informacji dotyczących programu "Karta Grosik", tj.:
- strony internetowej poświęconej programowi "Karta Grosik"
- informacji w Serwisie Informacyjnym Małopolskiej Solidarności
- przyjęto wzór pisma informującego, dotyczącego wdrażania programu "Karta Grosik, które zostanie wysłane do organizacji związkowych wraz z innymi wzorami dokumentów potrzebnych do wdrożenia programu. Pełnomocnicy regionalni uznali za zasadne zwrócenie z prośbą do Spółki z o.o. "Solkarta" o opracowanie ogólnokrajowych materiałów promujących program "Karta Grosik".
Podczas spotkania omówiono również sprawy dotyczące problemów związanych z wprowadzeniem kart rabatowych "Grosik" jak również ustalono stałe terminy zebrań pełnomocników, tj. drugi czwartek miesiąca o godzinie 12.00.

Kraków
W dniu 17 września 2007 r. w Zarządzie Regionu Małopolskiej Solidarności odbyło się zebranie pełnomocników regionalnych z terenu Krakowa w celu przygotowania wysyłki dotyczącej programu "Karta Grosik" do organizacji związkowych z terenu Krakowa i jego okolic.

Nowy Sącz
W dniu 18 września 2007 r. w Oddziale Terenowym ZRM Nr 1 w Nowym Sączu odbyło się zebranie przewodniczących organizacji związkowych z terenu powiatu sądeckiego. Zebranie zostało zorganizowane przez Przewodniczącego Oddziału Andrzeja Szkaradka. Głównym tematem zebrania było omówienie spraw związanych z wdrażaniem ogólnopolskiego programu "Karta Rabatowa Grosik". Uczestnicy zebrania otrzymali komplet dokumentów dotyczących ww. programu jak również wszelkie inne informacje związane z programem. W zebraniu uczestniczyli: Krzysztof Kotowicz - pełnomocnik regionalny odpowiedzialny za wprowadzenie programu na obszarze powiatu nowosądeckiego i gorlickiego oraz Adam Lach - koordynator regionalny ds. wdrażania programu.

Myślenice
10 IX br. z inicjatywy kierowniczki biura Oddziału nr 4 w Myślenicach Teresy Jednakiej, odbyło się zebranie przewodniczących Komisji Zakładowych. Głównym tematem zebrania było zapoznanie przewodniczących Komisji Zakładowych z programem „Grosik”.
Na zaproszenie Teresy Jednakiej w spotkaniu udział wzięli koordynator regionalny ds. wdrażania programu „Grosik” Adam Lach i pełnomocnik Oddziału nr 4 Zdzisław Rybka odpowiedzialny za wprowadzenie programu na obszarze powiatu.
Wszystkim dostarczono pakiet druków potrzebnych do udziału w programie, jak i zapoznano z regulaminem programu, jego celem i z dotychczasowymi osiągnięciami w kraju i regionie. Sam program wzbudził duże zainteresowanie, a zaproszeni goście musieli odpowiadać na liczne pytania.
Na zakończenie spotkania pełnomocnik Oddziału Zdzisław Rybka poprosił przewodniczących o wytypowanie sklepów, aptek czy hurtowni, z którymi powinno się prowadzić rozmowy w celu przystąpienia do programu „Grosik”.