Jak przystąpić do Programu?

Czym jest Program Grosik?

Jak przystąpić do Programu?

Dokumenty do pobrania

Wzór karty rabatowej

Wzór oznakowania punktów honorujących kartę rabatową

Regionalni pełnomocnicy

Aktualności

Dla firm zainteresowanych udziałem w Programie

Lista sklepów honorująca kartę Grosik

Solkarta Sp. z o.o.

 1. Każda organizacja związkowa może przystąpić do Programu "Grosik" podejmując stosowną uchwałę.
 2. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy z danymi osobowymi i przesłać w wersji elektronicznej do pełnomocnika regionalnego, odpowiedzialnego za wprowadzanie Programu na danym terenie. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie internetowej Solkarty www.solkarta.pl

Co dalej...

 1. Pełnomocnik Regionalny po otrzymaniu z Komisji uchwały dotyczącej przystąpienia do programu wraz z wypełnionymi formularzami zgłoszeniowymi w wersji elektronicznej zleca wykonanie imiennych kart rabatowych.
 2. Karta "Grosik" będzie wydawana przez Pełnomocników Regionalnych za pośrednictwem organizacji związkowej.
 3. Każda organizacja związkowa zobowiązana jest do uregulowania wobec Solkarty Sp. z o.o. kwestii kosztów druku kart rabatowych.
 4. Każdy członek Związku przy odbiorze karty "Grosik" od Komisji Zakładowej/Międzyzakładowej podpisuje oświadczenie o przystąpieniu do Programu "Grosik" (oświadczenie o przystąpieniu do Programu jest do pobrania na stronie internetowej Solkarty www.solkarta.pl).
 5. Wypełnione oświadczenia, zgodnie z listą osób przystępujących do Programu są przekazywane do pełnomocnika wraz z pismem przewodnim, a następnie przesyłane dalej.
 6. Od chwili otrzymania karty można korzystać z rabatów w punktach honorujących kartę rabatową.
 7. Karta rabatowa jest ważna na terenie całego kraju.

Uwaga!

 • W przypadku przyjęcia w poczet członków NSZZ "Solidarność" nowych osób, które wyrażą chęć przystąpienia do Programu, Komisja zobowiązana jest do jak najszybszego przekazania do właściwego Pełnomocnika Regionalnego Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" danych tych osób według wcześniej określonych zasad.
 • W przypadku rezygnacji lub wykreślenia osoby z członkostwa w NSZZ "Solidarność" Komisja zobowiązana jest do natychmiastowego podjęcia działań w celu odzyskania od tej osoby karty i jak najszybszego przekazania do właściwego Pełnomocnika Regionalnego Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność" informacji o utracie uczestnictwa w Programie i odebraniu karty.
 • Komisja zobowiązana jest do rozpowszechniania wśród swoich członków biorących udział w Programie informacji o jednostkach udzielających rabatu w ramach Programu oraz innych informacji dotyczących Programu przekazywanych przez Region Małopolska NSZZ "Solidarność".
 • Członkowie Związku z zasady otrzymują karty bezpłatnie. Niewielki koszt ich druku razem z przesyłką w wysokości 1,35 zł ponosi Komisja Zakładowa.