Kontakt RKW

Skład

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych

Wzory dokumentów wyborczych
dla organizacji zakładowej
/międzyzakładowej

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej

Porozumienie elektorzy

Wybory z urną

Uchwały ZRM

Uchwały KK

Struktury problemowe

Ordynacja wyborcza

Statut

Kontakt

Regionalna Komisja Wyborcza Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”

31-011 Kraków, pl. Szczepański 5

Adam Lach - Przewodniczący RKW
tel./fax 12 423-13-22, e-mail: zprzew1.krakow@solidarnosc.org.pl

Biuro RKW
IV piętro, pok. 405, czynne pon.-pt. 8.00-16.00,
tel./fax 12 421-82-75, tel. 12 431-27-21, e-mail: dkzp.krakow@solidarnosc.org.pl