30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Krakowie, 13 grudnia 2011 r.