Pikieta przeciwko polityce rządu, Kraków, 25 maja 2011 r.