XXV Krajowy Zjazd Delegatów, Wrocław, 21-23 października 2010 r.

Dzień drugi KZD