Zarząd Regionu

Członkowie Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
Kadencja 2014-2018

 1. Witold Cempel

 2. Waldemar Cieśla

 3. Andrzej Gębara

 4. Adam Gliksman

 5. Wojciech Grzeszek

 6. Jerzy Jaworski

 7. Barbara Jewuła

 8. Romuald Jewuła

 9. Danuta Kądziołka

 10. Władysław Kielian

 11. Andrzej Koprowski - rezygnacja (9 czerwca 2016 r.)

 12. Krzysztof Kotowicz

 13. Adam Lach

 14. Krzysztof Lichota

 15. Henryk Łabędź - rezygnacja (21 lipca 2016 r.)

 16. Agata Łyko

 17. Piotr Masłowski

 18. Agnieszka Morawiec

 19. Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak

 20. Andrzej Piekarz

 21. Ryszard Pietrzyk

 22. Śp. Tomasz Podlasek, zmarł 8 maja 2016 r.

 23. Leszek Rusek

 24. Henryk Sikora

 25. Anna Skólska

 26. Jerzy Smoła

 27. Śp. Tadeusz Stasielak, zmarł 7 października 2014 r.

 28. Śp. Jan R. Sułkowski - zmarł 26 kwietnia 2018 r.

 29. Zdzisław Szczur

 30. Wojciech Tomal - wygaśnięcie mandatu (31 stycznia 2018 r.)

 31. Adam Wrona

 32. Maria Zielińska-Gorzula