Uchwały ZRM

Skład

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych

Wzory dokumentów wyborczych
dla organizacji zakładowej
/międzyzakładowej

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej

Porozumienie elektorzy

Wybory z urną

Uchwały ZRM

Uchwały KK

Struktury problemowe

Ordynacja wyborcza

Statut

Kontakt

Uchwała Nr 58/2013
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej

Zgodnie z Ordynacją wyborczą NSZZ „Solidarność” § 84 (prawo wewnątrzzwiązkowe), Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w celu nadzorowania i weryfikowania wyborów władz związkowych powołuje na kadencję 2014 – 2018 Regionalną Komisję Wyborczą w składzie:

  1. Anna Skólska Przewodnicząca

  2. Adam Lach

  3. Andrzej Szkaradek

  4. Romuald Jewuła

  5. Ryszard Pietrzyk

  6. Andrzej Gębara

  7. Henryk Łabędź

  8. Barbara Porzuczek

Uchwała Nr 66/2013
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
z dnia 25 października 2013 r.
ws. ustalenia kalendarza wyborczego  na kadencję 2014 -2018 w Regionie Małopolskim

otwórz

Uchwała Nr 67/2013
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 25 października 2013r.
ws. obowiązującego na czas kadencji 2014-2018 klucza liczbowego
określającego tabelaryczną zależność liczby wybieranych delegatów na WZD Regionu Małopolskiego od liczby członków Związku w okręgu wyborczym oraz klucza liczbowego, według którego wybierani będą elektorzy na zebranie wyborcze w okręgu łączonym

otwórz