Uchwały ZRM

Skład

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych

Wzory dokumentów wyborczych
dla organizacji zakładowej
/międzyzakładowej

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej

Porozumienie elektorzy

Wybory z urną

Uchwały ZRM

Uchwały KK

Struktury problemowe

Ordynacja wyborcza

Statut

Kontakt

Uchwała Nr 61/2017
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
z dnia 28 września 2017 r.
ws. powołania Regionalnej Komisji Wyborczej 

otwórz

Uchwała Nr 62/2017
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność"
z dnia 28 września 2017 r.
ws. ustalenia kalendarza wyborczego  na kadencję 2018-2022 w Regionie Małopolskim NSZZ "Solidarność"

otwórz

Uchwała Nr 63/2017
Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”
z dnia 28 września 2017 r.
ws. obowiązującego na czas kadencji 2018-2022 klucza liczbowego
określającego tabelaryczną zależność liczby wybieranych delegatów na WZD Regionu Małopolskiego od liczby członków Związku w okręgu wyborczym oraz klucza liczbowego, według którego wybierani będą elektorzy na zebranie wyborcze w okręgu łączonym

otwórz