Branże


Sekcja Oświaty Regionu MałopolskiegoRegionalna Sekcja Kolejarzy


Małopolska Sekcja Pomocy Społecznej


Małopolska Sekcja Pracowników Handlu
Przewodniczący: Kazimierz Kubrak, tel. 12 421-83-95


Regionalna Sekcja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Przewodniczący: Andrzej Bac, tel. 12 421-83-95


Regionalna Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych
Przewodniczący: Wiesław Drabik, tel. 12 431-26-99


Regionalna Sekcja Pracowników Telekomunikacji
Przewodniczący: Stefan Kopeć, tel. 12 421-83-95


Regionalna Sekcja Emerytów i Rencistów
Przewodniczący: Jerzy Lachowicz, tel. 12 421-83-95


Regionalna Sekcja Leśnictwa
Przewodniczący: Józef Bierowiec, tel. 12 421-83-95


Regionalna Sekcja Muzeów i Instytucji Ochrony Zabytków
Przewodniczący: Andrzej Rybicki, tel. 12 421-83-95


Międzyregionalna Małopolska Sekcja Pożarnictwa
Przewodniczący: Henryk Odrzywołk, tel. 12 421-83-95


Regionalny Sekretariat Metalowców
Przewodniczący: Andrzej Gębara, tel. 12 421-83-95

Regionalna Sekcja Hutnictwa
Przewodniczący: Andrzej Gębara, tel. 12 421-83-95

Regionalna Sekcja Przemysłu Metalowego
Przewodniczący: Andrzej Grajkowski, tel. 12 421-83-95


Regionalny Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego
Przewodniczący: Mieczysław Wilczyński, tel. 601 573-968

Regionalna Sekcja Drzewiarzy
Przewodniczący: Franciszek Stabach, tel. 12 421-83-95

Regionalna Sekcja Budownictwa
Przewodniczący: Mieczysław Wilczyński, tel. 601 573-968


Regionalny Sekretariat Ochrony Zdrowia
Przewodnicząca: Danuta Kądziołka, tel. 12 422-60-70

Regionalna Sekcja Służby Zdrowia
Przewodnicząca: Danuta Kądziołka, tel. 12 422-60-70

Regionalna Sekcja Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych
Przewodnicząca: Agnieszka Seweryn, tel. 12 422-60-70