Prezydium Zarządu Regionu Małopolska

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"
pok. 409, kontakt przez sekretariat - tel. 12 421-60-54

Adam Lach
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"
pok. 408, tel. 12 423-13-22 zprzew1.krakow@solidarnosc.org.pl

Jerzy Smoła
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"
pok. 416, tel. 12 421-83-89 zprzew2.krakow@solidarnosc.org.pl

 

Anna Skólska
Zastępca Przewodniczącego-Skarbnik Zarządu Regionu Małopolska
NSZZ "Solidarność"
pok. 414, 12 421-59-49 skarbnik@solidarnosc.krakow.pl

Adam Gliksman
Sekretarz Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"
pok. 403, tel. 12 423-12-98, 669 022-655
sekretarz@solidarnosc.krakow.pl
Zdzisław Szczur
Członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"
34-100 Wadowice, ul. Kościelna 4, tel./fax 33 873-99-94

Romuald Jewuła
Członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 35/5, tel./fax 14 621-39-40

 

Ryszard Pietrzyk
Członek Prezydium Zarządu Regionu Małopolska NSZZ "Solidarność"
32-500 Chrzanów, ul. 3 Maja 1, tel./fax 32 623-40-55