Protokoły

Skład

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych

Wzory dokumentów wyborczych
dla organizacji zakładowej
/międzyzakładowej

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej

Porozumienie elektorzy

Wybory z urną

Uchwały ZRM

Uchwały KK

Struktury problemowe

Ordynacja wyborcza

Statut

Kontakt

Nazwa dokumentu
pdf do druku
pdf aktywny, doc
Informacja o wymaganych dokumentach pobierz  
Regulamin obrad   pobierz
Porządek posiedzenia wyborczego   pobierz
Prawomocność posiedzenia wyborczego pdf
doc
Zgłoszenie kandydata pdf
doc
Zgłoszenie kandydata na podst. § 50 ust.2 pkt.1 lit.b pdf
doc
Zgłoszenie kandydata za zgodą Zarządu Regionu pdf
doc
Protokół wyborczy zakładowej komisji wyborczej pobierz pdf
doc
Protokół wyborczy międzyzakładowej komisji wyborczej pobierz pdf
doc
Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych/międzyzakładowych pobierz pdf
doc
Protokół z ustalenia wyników wyborów władz zakładowych/międzyzakładowych
z zastosowaniem list cząstkowych
pobierz pdf
doc
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegata na WZDR pobierz pdf
doc
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegata na WZD Regionalnej/Krajowej Sekcji/Kongresu Regionalnego/Krajowego Sekretariatu pobierz pdf
doc
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na zakładowe zebranie koordynacyjne delegatów pobierz pdf
doc
Protokół z ustalenia wyników wyborów delegatów na zakładowe /międzyzakładowe zebranie delegatów pobierz pdf
doc
Protokół z ustalenia wyników wyborów elektorów na wybory delegata/ów na WZDR pobierz pdf
doc
Ankieta osobowa
kandydata/członka władz
pobierz pdf
doc
Ankieta organizacji związkowej otwórz  
Ankieta informacyjna komisji zakładowej otwórz