Skład

 

Skład

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych

Wzory dokumentów wyborczych
dla organizacji zakładowej
/międzyzakładowej

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej

Porozumienie elektorzy

Wybory z urną

Uchwały ZRM 

Uchwały KK

Struktury problemowe

Ordynacja wyborcza

Statut

Kontakt

Skład Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2018-2022:

  1. Adam Lach - Przewodniczący RKW RM,
    e-mail: zprzew1.krakow@solidarnosc.org.pl
  2. Jerzy Smoła
  3. Barbara Porzuczek
  4. Witold Witkowski
  5. Andrzej Gębara
  6. Krzysztof Kotowicz
  7. Ryszard Pietrzyk
  8. Romuald Jewuła