Skład

Skład

Wzory dokumentów wyborczych ogólnych

Wzory dokumentów wyborczych
dla organizacji zakładowej
/międzyzakładowej

Wzory dokumentów wyborczych dla branżowej jednostki organizacyjnej

Porozumienie elektorzy

Wybory z urną

Uchwały ZRM

Uchwały KK

Struktury problemowe

Ordynacja wyborcza

Statut

Kontakt

Skład Regionalnej Komisji Wyborczej na kadencję 2014-2018:

  1. Anna Skólska Przewodnicząca RKW RM,
    e-mail: skarbnik@solidarnosc.krakow.pl
  2. Adam Lach, e-mail: zprzew1.krakow@solidarnosc.org.pl
  3. Andrzej Szkaradek.
  4. Romuald Jewuła.
  5. Ryszard Pietrzyk.
  6. Andrzej Gębara.
  7. Henryk Łabędź.
  8. Barbara Porzuczek.