Odszedł Jacek Marchewczyk

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 13 kwietnia 2016 r.

Naszego Kolegi

Jacka Marchewczyka

Wspaniałego Lekarza, Patrioty, Działacza „Solidarności”

Członka Komisji Krajowej i Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” w 1981 r.,
Delegata na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w 1981 r.,
w okresie stanu wojennego działacza podziemnej „Solidarności”
W osobie Jacka Marchewczyka żegnamy osobę wielce oddaną pomocy drugiemu człowiekowi.

Małopolska „Solidarność”

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 18.04. o godz.11.00 w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Krakowie przy ul.Szkolnej 4 a następnie na cmentarzu na Woli Duchackiej przy ul.Wspólnej 1.