Zorganizowani mają lepiej

W Małopolsce w rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” przypomniano, czym jest związek zawodowy i dlaczego warto się zrzeszać. Akcja została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zorganizowani mają lepiej”. Członkowie NSZZ „Solidarność” w 29. rocznicę podpisania Porozumień Gdańskich rozdawali na ulicach największych miast małopolskich informatory i ulotki oraz rozmawiali z pracownikami, dlaczego warto zrzeszać się w związki zawodowe.

W Polsce do związków zawodowych należy tylko 13% pracowników. To jeden z najniższych poziomów uzwiązkowienia w Europie. Statystyki dowodzą, że w firmach, gdzie związki zawodowe istnieją i gdzie są silne sytuacja pracowników jest lepsza – rzadziej dochodzi tam do łamania praw pracowniczych. Niestety – okres dekoniunktury – zachęca pracodawców do niewywiązywania się pracodawców ze swoich obowiązków wobec pracowników. Dzięki związkom zawodowym rzadziej dochodzi do nieregularnego wypłacania wynagrodzeń, pracodawcy rzadziej zmuszają także pracowników do pracy w godzinach nadliczbowych bez wynagrodzenia. Związki zawodowe mogą także pilnować pracodawcę, by ten regularnie odprowadzali składki na ubezpieczenia społeczne. Pracownicy, zorganizowani w związek zawodowy, mają lepszą pozycję w negocjacjach i łatwiej im się obronić przed nieuczciwymi praktykami – przekonywali związkowcy w trakcie ogólnopolskiej akcji pod hasłem „Zorganizowani mają lepiej”.

W Regionie Małopolska „Solidarność” pojawiła się na Małym Rynku w Krakowie, w Wadowicach, w Dębicy, w Gorlicach. W Krakowie w dniu 31 sierpnia na Małym Rynku akcję promocyjną związku połączono z akcją krwiodawczą. Podczas tych wszystkich spotkań rozdawano informatory i ulotki oraz drobne upominki – kredki, baloniki, cukierki, smycze i naklejki. Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Małopolska Adam Lach, odpowiedzialny za rozwój Związku komentuje: „Akcja miała bardzo pozytywny oddźwięk. Związek musi częściej wychodzić do ludzi, którzy nie są zrzeszeni. Informacje na temat tego, czym zajmuje się związek zawodowy, jakie są możliwości jego działania są bardzo ważne, bo rzadko trafiają do osób niezrzeszonych.”