Straż przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 7 kwietnia 2013 r., Warszawa