XIV Pielgrzymka "Solidarności" do Lichenia, 20-21 kwietnia 2013 r.