XXII Krajowy Zjazd Delegatów, 9-10 październik 2008 r., Wadowice