Pożegnaliśmy śp. Waleriana Woźniaka

W piątek 4 stycznia 2013 roku uczestniczyliśmy w ostatniej ziemskiej drodze śp. Waleriana Woźniaka, który został pochowany na cmentarzu parafialnym w Gorlicach. Wcześniej o godz. 12 odprawiona została msza święta żałobna w kościele św. Jadwigi Królowej w Gorlicach.

Śp. Walerian Woźniak zmarł 2 stycznia 2013 roku w wieku 85 lat. Był współzałożycielem i długoletnim członkiem NSZZ „Solidarność” w FMWiG „Glinik” w Gorlicach, a także pierwszym przewodniczącym Delegatury w Gorlicach w 1981 r. Delegat na I WZD Regionu Małopolska w lipcu 1981 r. w Tarnowie oraz delegat na I KZD NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.

W „Solidarności” pełnił funkcje również w późniejszych latach, m.in. jako członek Zarządu Regionu Małopolska (1993-1995).

Za swą działalnośćbył  internowany w 1981 r. oraz aresztowany w 1984 roku.

W 1989 r. był członkiem Prezydium Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Gorlicach oraz członkiem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Województwa Nowosądeckiego.

Odznaczony m.in: odznaką Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolska oraz medalem „Niezłomnym w słowie”.

Dobry Jezu, a Nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie.