Drogi podatniku, drogi Przyjacielu! Podaruj naszym Podopiecznym 1% Twojego podatku

Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!
W imieniu Rady i Zarządu Fundacji im. Brata Alberta oraz wszystkich Podopiecznych, Pracowników i Wolontariuszy gorąco dziękujemy za wsparcie finansowe naszej Fundacji w roku 2012. Uzyskane w ten sposób środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty 29-ciu placówek przez nas prowadzonych.

Fundacja im. Brata Alberta od 25 lat niesie pomoc dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie dając im oparcie w zbyt trudnym dla nich świecie. W codziennej pracy Fundacja wspiera osoby niepełnosprawne poprzez prowadzenie domów stałego pobytu, warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych i środowiskowych domów samopomocy.

Fundacja jest organizoatorem koncetów charytatywnych, festiwali twórczości teatralno-muzycznej, mityngów pływackich, olimpiad sportowych oraz wystaw prac osób niepełnosprawnych intelektualnie. Swoją opieką obejmuje ona 1050 osób niepełnosprawnych w całej Polsce.

Dziękując za dotychczasową ofiarność, pragniemy wyrazić nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie działań naszej Fundacji. Składając podziękowania pragniemy życzyc dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 2013 Roku.

Prezes Zarządu Fundacji im. Brata Alberta
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Przewodniczący Rady Fundacji im. Brata Alberta
Jan Bujnowicz

Wesprzyj podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta
Przekaż 1% Swojego podatku
KRS 0000028246

Przelew do pobrania pobierz

Fundacja im. Brata Alberta