Posiedzenie Zarządu Regionu

Podsumowaniu Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” oraz sytuacji w Regionie poświęcone było w głównej mierze grudniowe posiedzenie Zarządu Regionu, które odbyło się 13 grudnia br.

Członkowie Zarządu pozytywnie ocenili przebieg Krajowego Zjazdu Delegatów, podkreślając wyważoną dyskusję, której efektem były konkretne propozycje działań dla „Solidarności”. Adam Lach przypomniał o prowadzonej przez związek akcji zbierania podpisów pod inicjatywą zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. Jak wyliczają eksperci wprowadzenie zapisów pakietu, zmuszającego do zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla doprowadzi nie tylko do likwidacji wielu miejsc pracy, ale przede wszystkim spowoduje znaczne podniesienie kosztów życia. Oblicza się, że po wejściu w życie pakietu już w przyszłym roku koszty prądu wzrosną o ok. 30%, a koszty ciepła o ok. 22%. W kolejnych latach możemy się spodziewać dalszego wzrostu kosztów energii nawet o 60%. Zablokowanie pakietu będzie możliwe po zebraniu miliona podpisów pod Europejską Inicjatywą Obywatelską. „Solidarność” już zbiera te podpisy (listy dostępne są w biurach związku oraz na stronie www.solidarnosc.krakow.pl).

Problemy pojawiają się także w kolei, gdzie m.in. rząd podjął decyzję o prywatyzacji Polskich Linii Kolejowych, a w Małopolsce wciąż groźne może być stopniowe osłabianie kolei regionalnych. W tym ostatnim przypadku można liczyć na to, że przykład Śląska podziała jednak orzeźwiająco na decydentów.