Euromanifestacja w Budapeszcie, 9 kwietnia 2011 r.