RKR

Regionalna Komisja Rewizyjna

I piętro, pokój 112a, tel./fax 12 431 26 99.

Kosultacje po uzgodnieniu telefonicznym:
Przewodniczący - Czesław Gamrat, tel. 510 140-348

Skład Regionalnej Komisji Rewizyjnej:

  1. Czesław Gamrat (Miechów) - Przewodniczący

  2. Leszek Jankowski (Nowy Targ) - Zastępca przewodniczącego, sekretarz

  3. Barbara Wiśniewska-Bodzioch (Kraków) - Zastępca przewodniczącego

  4. Roman Łach - członek prezydium

  5. Halina Konieczna

  6. Krzysztof Kruk

  7. Ryszard Mitera

  8. Krzysztof Pfister

  9. Marek Prochal

  10. Tadeusz Szumlański