40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Wadowicach

W 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, odbyły się w Wadowicach uroczystości upamiętniające i oddające hołd wszystkim ofiarom stanu wojennego. Obchody rozpoczęły się od mszy św., która została odprawiona w Bazylice Ofiarowania NMP w intencji ofiar stanu wojennego oraz wszystkich zmarłych członków NSZZ „Solidarność”. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii Św. Piotra w Wadowicach ks. kanonik Jan Dziubek, a słowo do zebranych wygłosił ks. kanonik Jarosław Żmija, proboszcz parafii Ofiarowania NMP w Wadowicach. FOTO

Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Solidarności, gdzie złożono wiązanki kwiatów oraz zapalono znicze pod pomnikiem „Solidarności”.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: posłowie na Sejm RP Ewa Filipiak i Filip Kaczyński, naczelnik oddziałowego archiwum IPN w Krakowie Rafał Dyrcz, kombatanci, przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego Zofia Kaczyńska, starosta wadowicki Eugeniusz Kurdas, burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński, przewodniczący wadowickiej Solidarności Jan Kraska, proboszczowie wadowickich parafii: ks. kanonik Jarosław Żmija oraz ks. kanonik Jan Dziubek, delegacje kombatantów, służb mundurowych, młodzieży i organizacji pozarządowych oraz poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność”, Stowarzyszenia Więźniów Stanu Wojennego i Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP.

Naczelnik oddziałowego archiwum IPN w Krakowie Rafał Dyrcz odczytał list okolicznościowy od prezesa IPN Karola Nawrockiego.

Przewodniczący Oddziału 7 Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność Jan Kraska  zwracając się do zebranych na Placu Solidarności, podziękował za obecność wszystkim uczestnikom, a szczególnie młodym ludziom. Podkreślił, że po latach, nie możemy zapominać o tych, którzy przelewali krew i oddawali życie broniąc Solidarności i odzyskanej wolności, po wprowadzeniu stanu wojennego przez reżim Jaruzelskiego.

Na zakończenie przedstawiciel krakowskiego oddziału IPN – pan  Rafał Dyrcz - otworzył na Placu Solidarności wystawę „Stan wojenny 1981-1983”. Przypomina ona najważniejsze wydarzenia tego okresu, począwszy od jego genezy, poprzez represje i pacyfikacje aż po upamiętnienie.

Organizatorem uroczystości w Wadowicach był Oddział 7 Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” oraz krakowski Oddział Instytut Pamięci Narodowej przy wsparci gminy Wadowice.

FOTORELACJA


Jan Kraska

Zdjęcia: Tadeusz Szczurowski