Dokumentujmy opłacanie składek związkowych!

Od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2c i ust. 7 pkt 5  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie można odliczyć kwotę składek związkowych (ale maksymalnie 300 zł) od dochodu w danym roku. Zaczyna się od dochodów za 2022 r. Dotyczy to każdego członka płacącego składki związkowe (pracownik, emeryt, rencista itd.). Odliczenie od dochodu 300 zł w przypadku pracowników to ok 50 zł zwrot z podatku. Będzie trzeba odliczyć kwotę składek do ww. limitu od dochodu w zeznaniu podatkowym. Podajemy stan na 1 stycznia 2022 r. Nie wiemy czy będą modyfikacje w trakcie roku.

Wg wchodzących w życie przepisów osoby dokonujące wpłaty składek bezpośrednio potrzebują do odliczenia dowodu wpłaty, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek. Np. dokonując przelewu z rachunku bankowego na konto organizacji sprawdzajmy ww. dane w tytule wpłaty podając, że chodzi o składki związkowe ze wskazaniem z jakiego miesiąca. Chodzi o wpłaty od 2022 r.

W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę w 2022 r. – dowodem zgodnie z przepisami będzie oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek. Nie wiemy na razie czy w praktyce będą problemy z pozyskiwaniem danych do tych oświadczeń od pracodawców, którzy składki potrącają. Na wszelki wypadek do czasu wyklarowania się praktyki stosowania ww. przepisów pracownicy jeśli chcą dokonać odpisu powinni z ostrożności zachowywać, jeśli takie funkcjonują w danym zakładzie, tzw. paski wypłaty.

Witold Witkowski