Stanowisko ws. poparcia działań służb mundurowych na granicy polsko-białoruskiej

Stanowisko nr 1/2021

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność" z dnia 10 listopada 2021 r. ws. poparcia działań służb mundurowych, w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej

 

 

 

 

 

 

Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność", w związku z sytuacją na granicy
polsko-białoruskiej oraz eskalacją zagrożenia wyraża wielkie uznanie dla działań służb mundurowych, które bronią granic Rzeczpospolitej Polskiej.

Chcemy gorąco podziękować za to, że trwacie przy granicy, za to, że dbacie o integralność tej granicy i bezpieczeństwo naszej ojczyzny.

Chcemy gorąco podziękować wszystkim mundurowym, pogranicznikom, żołnierzom, policjantom wszystkim, którzy bronią naszych granic.

Adam Lach

Przewodniczący

Zarządu Regionu Małopolskiego

NSZZ „Solidarność"