„Solidarni w sporcie 2021 roku”

ZAPROSZENIE

Wzorem lat ubiegłych zwracamy się z prośbą o zgłaszanie przez członków Związku, oddziały, Rady Sekcji, laureatów z lat poprzednich propozycji wyróżnienia osób w przeprowadzanym przez Region Małopolski kolejnej już XXVII edycji Konkursu „Solidarni w sporcie 2021 roku”.

Motto konkursu:

„NSZZ Solidarność poprzez coroczne przyznawanie równorzędnych nagród (trener, działacz sportowy, trzech sportowców, tytuł honorowy) pragnie uhonorować sportowców, działaczy, trenerów, którzy zachowując nienaganną postawę moralną przestrzegają zasad  fair-play, a pokonując trudności w życiu osobistym i sportowym potrafią je przezwyciężyć i osiągać dobre wyniki sportowe. Solidarność chce w ten sposób docenić ludzi sportu potrafiących połączyć karierę z życiem osobistym i zawodowym”.

Wyróżnione osoby otrzymają honorowe statuetki oraz "Adresy" podpisane przez Przewodniczącego Regionu.

Umotywowane propozycje prosimy o przesyłanie na adres Sekretariatu Regionu Małopolskiego /mail: krakow@solidarnosc.org.pl / w terminie do 15 grudnia br.


Z poważaniem

Andrzej Bac

przewodniczący Sekcji Regionalnej

            tel. 602 482 705