Poznaj historię olkuskiej Solidarności

Jeśli chciałbyś poznać historię powstania „Solidarności" w Olkuszu to zapraszamy na wspólny spacer z działaczami, którzy budowali jej struktury. Wycieczka pt. „Śladami olkuskiej Solidarności" odbędzie się w sobotę, 20 listopada 2021 r. Organizatorem spaceru jest Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser". Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Zarząd Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność". 

Uczestnicy spaceru spotykają się o godzinie 10.00 pod Punktem Informacji Turystycznej w Olkuszu (ul. Floriańska 8). Stamtąd wyruszą na wycieczkę, w trakcie której odwiedzą wybrane miejsca związane z historią olkuskiej „Solidarności". O powstaniu i działalności związku będą opowiadali m.in. ówcześni działacze „Solidarności". Spacer to jeden z elementów projektu „Olkuscy ludzie Solidarności – pamiętamy", jaki realizuje Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser" przy wsparciu Województwa Małopolskiego. Celem całego projektu jest upowszechnienie roli, postaw i zasług mieszkańców Olkusza, którzy działali w okresie Solidarności, a także najważniejszych wydarzeń tego okresu na naszym terenie. W ramach projektu została opracowana gra miejska „Szlakiem Olkuskiej Solidarności" w formie questu, który daje uczestnikom możliwość samodzielnego odwiedzenia wybranych miejs, a także poznania najważniejszych wydarzeń tego okresu. Ulotki z questem zostały przekazane do wszystkich olkuskich szkół i mogą stać się pomocą dydaktyczną podczas przeprowadzania „żywych” lekcji historii. W ramach projektu zostanie także wydana broszura, w której zostanie nie tylko przedstawiona historia olkuskiej Solidarności, wywiady z osobami, które tworzyły Solidarność w Olkuszu i na ziemi olkuskiej.