Odszedł Wojciech Grzeszek - Przewodniczący Małopolskiej "Solidarności"

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację

o śmierci w dn. 25 czerwca br.

ŚP. Wojciecha Grzeszka

Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego
NSZZ "Solidarność" w latach 1998-2021

Członka Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" 
w latach 1998-2021
Wieloletniego Radnego i Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego

Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Człowieka bezgranicznie oddanego Małopolskiej "Solidarności" 

Pogrążona w  żałobie
Małopolska „Solidarność”

 

Wojciech Grzeszek, ur. 6 maja 1954 r. w Krakowie, zm. 25 czerwca 2021 r. w Katowicach.
Absolwent II LO dla Pracujących w Krakowie )1974); studia na Wydziale Polonistyki UJ (1974-1976), przerwane ze względów rodzinnych.
Od 1976 r. pracowników Drukarni Narodowej w Krakowie jako korektor a następnie specjalista ds. zarządzania. Od 1994 r. oddelegowany do pracy z Regionie Małopolskim NSZZ „Solidarność”.
Członek NSZZ „Solidarność” od 1980 r. w Drukarni Narodowej w Krakowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowany w kolportaż wydawnictw podziemnych.
W sierpniu 1989 r. członek komitetu założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Drukarni Narodowej w Krakowie, przewodniczący koła „S” w korektorni. Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Drukarni Narodowej w l. 1989-1991 i 2010-2021 oraz wiceprzewodniczący (1991-2010).
Od 1992 r. członek Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”, w którym pełnił funkcję sekretarza (1994-1995) i wiceprzewodniczącego (1995-1998). W 1998 r. został wybrany na Przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”. Funkcję tę pełnił przez sześć kadencji, startując z sukcesem w 2002, 2006, 2010, 2014 i 2018 r.
Od 1996 r. był delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, a od 1998 r. członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Praca na rzecz "Solidarności" i Małopolski przez te burzliwe lata przyniosła niezliczoną ilość interwencji, negocjacji, udziału w protestach związanych z sytuacją w bardzo wielu zakładach pracy w całym regionie. Efektami tych działań były uratowane firmy a także miejsca pracy. W 1999 r. doprowadził do odzyskania majątku związkowego Regionu Małopolskiego utraconego w wyniku wprowadzenia stanu wojennego. 
Wojciech Grzeszek był także aktywnym samorządowcem - przez pięć kadencji piastował mandat radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego (1998-2006, 2010-2021), w tym trzykrotnie był wybierany na wiceprzewodniczącego Sejmiku. W Sejmiku jego prace koncentrowały się m.in. wokół kwestii polityki prorodzinnej i zdrowotnej, zasiadał w radach społecznych Medycyny Pracy i Szpitala im. J. Babińskiego w Krakowie, aktywnie przyczyniając się do uratowania tych jednostek i miejsc pracy. Wielokrotnie wspierał także m.in. pracowników kolei, służby zdrowia i edukacji, walczących o miejsca i warunki pracy. W ramach zawartych porozumień prowadził liczne negocjacje z administracją państwową i samorządową dotyczące kwestii mających wpływ na jakość życia i pracy mieszkańców Małopolski i Krakowa.
W 2009 r. aktywnie wsparł działania Krakowskiego Komitetu Krzyża Solidarności, dzięki któremu Sejm RP w 2010 r. ustanowił Krzyż Wolności i Solidarności.
Wojciech Grzeszek dbał również o najnowszą historię i potrzebę jej upamiętniania. Stał m.in. na czele komitetu honorowego budowy pomnika bł. ks. J. Popiełuszki w Nowej Hucie, aktywnie wspierał także budowę i tworzenie pomników i tablic poświęconych bohaterom i wydarzeniom z najnowszej historii Polski, m.in. w Galerii Wielkich Polaków w Parku im. Jordana w Krakowie, płyty Nie oddamy Sierpnia na Rynku Głównym, Ołtarza Ojczyzny w Morawicy. Był wieloletnim członkiem Rady Muzeum Armii Krajowej oraz członkiem i przewodniczącym Rady Programowej TVP Kraków.
Wieloletni członek i przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego i następnie Wojewódzkiej  Rady Dialogu Społecznego w Małopolsce.
Z jego współudziałem powstały także fundamentalne prace historyczne poświęcone historii "Solidarności", wydawane zarówno przez Region (m.in. Kalendarium Małopolskiej Solidarności i dwutomowy Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności), jak i we współpracy z licznymi innymi instytucjami (m.in. IPN). Był zaangażowany w liczne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym i edukacyjnym na terenie całej Małopolski.
W. Grzeszek jako przewodniczący był zaangażowany w wiele wydarzeń o charakterze religijnym, organizując m.in. pielgrzymki członków "S" na spotkania z Ojcem Św. zarówno w kraju, jak i w Rzymie, organizując pielgrzymki do innych ośrodków kultu w Polsce, m.in. do Częstochowy, Wadowic i Czernej, integrując środowisko duszpasterzy Małopolskiej "S" oraz organizując m.in. cykliczne spotkania opłatkowe z udziałem Metropolitów Krakowskich.
W. Grzeszek jest aktywny także na gruncie polityki, aktywnie wspierając polityków realizujących postulaty "S", m.in. wspierając jako jeden z pierwszych kandydaturę Andrzeja Dudy na Prezydenta RP w 2015 r. 
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2021) i Srebrnym Krzyżem Zasługi (2017). Uhonorowany Tytułem i Statuetką Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” Regionu Małopolskiego (2015), tytułem Świadek Historii (2015), Krzyżem Semper Fidelis Związku Solidarności Polskich Kombatantów (2009), medalem za zasługi dla Małopolskiej „Solidarności” (2005, 2010, 2015 i 2020), Srebrną Odznaką Honorową NSZZ „Solidarność” ’80 (2005).
 
Źródło: Adam Gliksman, Leksykon Ludzi Małopolskiej Solidarności, t. 1, Kraków 2012