Gorlice: Wystawa „Tu rodziła się Solidarność”

26 marca 2021 r. przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Gorlicach zaprezentowana została wystawa „Tu rodziła się Solidarność”, przygotowana w ramach obchodów 40. rocznicy powstania „Solidarności” przez Instytut Pamięci Narodowej. W otwarciu wystawy udział wzięli: Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla, Dyrektor IPN Oddział w Krakowie Filip Musiał, Kierownik Oddziału nr 1 Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" Krzysztof Kotowicz, Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" "Glinik" Marek Bugno, reprezentanci Instytutu Pamięci Narodowej, działacze gorlickiej "Solidarności", osoby internowane a także przedstawiciele mediów. 

Wystawa, różniąca się częściami regionalnymi i lokalnymi, odsłonięta została równocześnie w kilkunastu miejscowościach rozsianych po całej Polsce. Cykl regionalnych wystaw o narodzinach Solidarności jest jednym z elementów świętowania przez IPN 40 rocznicy powstania Związku. 

Prezentowana w Gorlicach wystawa zawiera jeden z ekspozytorów dotyczący historii struktur "Solidarności" w Gorlicach, z 1980 roku. 
Ekspozycje mają na celu ukazanie ogólnopolskich masowych strajków z lipca, sierpnia i września 1980 r. Wystawy składają się z części ogólnopolskiej, części regionalnych oraz lokalnych, ukazujących powstawanie „Solidarności” w niemal każdym zakątku naszego kraju. Teksty na panelach wystawowych są prezentowane w języku polskim i angielskim. 
Korzystając z okazji podczas prezentowanej wystawy Kierownik Gorlickiej Solidarności Krzysztof Kotowicz wręczył dyplom oraz okolicznościowy medal internowanemu działaczowi Stanisławowi Dudkowi oraz wieloletniemu działaczowi „Solidarności” w gorlickim szpitalu Janowi Jamińskiemu.
 „(…) Solidarność ma 40 lat i trzeba przypomnieć o osobach i wydarzeniach, które tworzyły ten ruch. (…) Do zobaczenia wystawy zachęcam ludzi młodych, którzy nie znają tamtych wydarzeń” – powiedział Krzysztof Kotowicz. Wyraził także podziękowanie Instytutowi Pamięci Narodowej za zorganizowanie wystawy w Gorlicach. 
Wystawa będzie prezentowana w Gorlicach od 26 marca do 15 kwietnia 2021 roku, skąd przeniesiona zostanie do Zakopanego i Nowego Targu.