Informacja o przedłużonym terminie składania CIT - do czerwca

Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że termin rozliczenia podatku CIT został przedłużony do 30 czerwca 2021 r. i do tego czasu można składać CIT-8 i CIT-8/0. 

Również przedłużono terminy sporządzania sprawozdań finansowych dla organizacji związkowych za rok obrotowy 2020  do 30.06.2020 r.