40. rocznica okupacji nowosądeckiego Ratusza

Przedstawiciele sądeckiej „Solidarności”- Andrzej Szkaradek, Krzysztof Kotowicz, Piotr Masłowski i Marcin Jasiński w poniedziałek 11 stycznia 2021 roku odwiedzili sądecki Ratusz, by upamiętnić 40. rocznicę jego okupacji przez ludzi „Solidarności”. Tego dnia spotkano się z prezydentem Nowego Sącza Ludomirem Handzlem oraz wiceprezydentem Magdaleną Majka. Złożono kosz kwiatów pod krzyżem znajdującym się na sali obrad Ratusza.

9 stycznia 1981 roku grupa przedstawicieli zakładów pracy i MKZ Solidarność Małopolska zaczęła strajk okupacyjny w nowosądeckim Ratuszu, protestując w ten sposób przeciw postawie władz miasta, uchylających się od przyjętych zobowiązań i przedstawiając prezydentowi miasta listę 10 postulatów.

W ratuszu przebywało bez przerwy ok. 50 osób, czasami gromadziło się nawet 70 uczestników. Byli to przedstawiciele Nowego Sącza, ale również z Nowego Targu, Zakopanego, Gorlic i Limanowej. W skład Komitetu Strajkowego weszli: Jerzy Wyskiel (przewodniczący), Jerzy Gwiżdż, Jan Budnik, Stanisław Cichoński, Henryk Pawłowski, Teresa Marciszewska, Czesław Dąbrowski, Gabriel Derkowski, Janina Gościej z Zakopanego i Józef Jarecki (rzecznik prasowy) oraz Andrzej Szkaradek. Protestujący wnieśli do Ratusza krzyż, który stał się znakiem nadziei na pozytywne rozwiązanie problemów. Społeczeństwo domagało się powrotu symboli religijnych do przestrzeni publicznej.

Strajk okupacyjny stał się wydarzeniem bezprecedensowym i odbił się echem w całym kraju.
11 stycznia wieczorem Milicja Obywatelska zmusiła protestujących do opuszczenia Ratusza. W odpowiedzi MKZ Małopolska ogłosił w całym Regionie godzinny strajk ostrzegawczy. Doszło do dalszych rozmów w wyniku których doszło w Warszawie do podpisania porozumienia.

Strajkujący opuszczając Ratusz wynieśli krzyż, który był pieczołowicie przechowywany przez ks. prałata Stanisława Czachora na plebanii Kościoła pw. Św. Kazimierza.

30 lat później w imieniu społeczności skupionej wokół ideałów „Solidarności” formalnie na piśmie zwrócono się do Prezydenta Nowego Sącza o przywrócenie godnego miejsca historycznemu Krzyżowi. Pod pismem podpisy złożyli Andrzej Szkaradek, Piotr Masłowski oraz w imieniu Polskiego Towarzystwa Historycznego Leszek Zakrzewski.

To pod tym Krzyżem obecnie złożono kosz biało-czerwonych kwiatów, by przypomnieć o tych ważnych wydarzeniach sprzed 40 lat, by oddać hołd tym, którzy domagali się normalności i sprawiedliwości, by podziękować. Oddając cześć Krzyżowi w Sali Obrad Sądeckiego Ratusza ukazano, że chrześcijańskie symbole religijne powinny istnieć w przestrzeni publicznej.

Galeria