Ostatnie pożegnanie Kazimierza Kubraka

Z głębokim żalem żegnamy

zmarłego 9 stycznia 2021 r.

Naszego Przyjaciela

Kazimierza Kubraka

Działacza „Solidarności” od 1980 r., wieloletniego

Przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

PSS Społem Nowa Huta, członka Regionalnej Komisji

Rewizyjnej, Przewodniczącego Regionalnej Sekcji Pracowników Handlu.

Człowieka niezwykle oddanego pracy związkowej, uhonorowanego statuetką „Zasłużony dla Małopolskiej Solidarności”

       Pogrążona w smutku 
                                         Małopolska „Solidarność”