Prewencyjne działania Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" w związku ze wzrotem zachorowań na Covid-19 w Małopolsce

Szanowni Państwo,

W związku z gwałtownym przyrostem zachorowań na Covid-19, szczególnie w Małopolsce, Prezydium Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ “Solidarność” podjęło decyzję o wprowadzeniu od dnia 19 października 2020 r. aż do odwołania pracy zdalnej.

W związku z powyższym Biura Zarządu Regionu Małopolskiego, a także Oddziały Zarządu Regionu będą funkcjonować w zmienionej formie. Polegać ona będzie na ograniczeniu do minimum bezpośredniego kontaktu naszych członków z odpowiednimi Działami. Bezpośredni kontakt będzie możliwy jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych po uprzednim telefonicznym ustaleniu spotkania z zachowaniem wszelkich przepisów bezpieczeństwa tj. dezynfekcja rąk, zakrycie nosa i ust (maseczka), badanie temperatury ciała.

Przypominamy, że na naszej stronie internetowej są podane adresy mailowe i telefony wszystkich pracowników działów merytorycznych, Biur i Oddziałów ZRM. Na podane adresy mailowe i telefony należy kierować wszystkie sprawy dotyczące odpowiednich Działów.

W razie konieczności, wątpliwości, czy też innych problemów, prosimy o informowanie o powyższym członków Prezydium odpowiedzialnych za poszczególne Działy lub kierowników Oddziałów.

Informujemy także, że w związku z pandemią ogranicza się do minimum wszelkiego rodzaju spotkania, wyjazdy i delegacje.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy. Są one podyktowane naszą wspólną troską o bezpieczeństwo i zdrowie członków Związku.

Wojciech Grzeszek

Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ "Solidarność" 

 

Kraków, 15 października 2020 r.

 

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.