14 października - Dzień Nauczyciela

Drodzy nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy,

z okazji Państwa święta pragnę, w tych szczególnie trudnych czasach życzyć wielu sił i wytrwałości w codziennej pracy służącej młodzieży i Polsce. Dziękuję za Państwa odwagę i wkład w jak najlepsze wychowanie młodego pokolenia, które będzie w przyszłości dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom dumą naszej Ojczyzny. Życzę także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Grzeszek
Przewodniczący ZR Małopolskiego NSZZ „Solidarność”