Stanowisko KRH z dn. 8 października 2020 r.

Zarząd Komisji Robotniczej Hutników NSZZ ,,Soldarność" zajął stanowisko w sprawie decyzji o zamknięciu pracy wielkiego pieca i stalowni.,,Hutnicza "Solidarność" zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań mających na celu ochronę pracowników Huty i hutniczych spółek. Wzywamy Rząd RP do podjęcia rozmów z właścicielami koncernu ArcelorMittal."  Relacja TVP 3 Kraków link.