5 października br. zmarł mjr hm. Władysława Zawiślaka

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mjr hm. Władysław Zawiślak
ps. „Traugutt”, „Wierny Boj”, „Wrzos”, harcerz Szarych Szeregów, żołnierz AK.

W latach 80: Przewodniczący KZ „S” w BPT „Pewa”, współtwórca Komitetu Organizacyjnego, członek ZRM, delegat na WZD RM NSZZ „Solidarność”, zbierał składki i informację dla pism podziemnych, zaangażowany w tworzenie ruchu katolickiego „Ku Cywilizacji Miłości” (1983-1983 r.), członek Stronnictwa Ludowo-Chrześcijańskiego – przewodniczący zarządu wojewódzkiego i członek Rady Krajowej, kandydat na senatora RP (1991 r.). Od 2008 r. Przewodniczący krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Harcmistrz, Harcerz Rzeczpospolitej.
Odznaczony Medalem Wojska (1948), Krzyżem Armii Krajowej (1985 r.), Odznaką AK Akcji „Burza” i odznaką „Weterana Walk o Niepodległość” (1995 r.), uhonorowany Złotym Medalem Wdzięczności im. A. Małkowskiego (2012) oraz Medalem Obywatelskim (2012), odznaczony również Orderem Uśmiechu.