Przystanek w naszym życiu – stacja Łagiewniki

Na Drodze Miłosierdzia każdy z nas ma wypisane swoje, indywidualne stacje. Ta w Łagiewnikach odbyła się przy okazji XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy 12.09.2020 r., w roku szczególnym – 100. Rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II, 100. Rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej i 40. Rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”.

Kolejarze swoją pierwszą stację mieli przed polowym ołtarzem przy Bazylice. Była nią prelekcja wygłoszona przez ks. Eugeniusza Zarębińskiego, Duszpasterza Krajowego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich będąca wprowadzeniem do pielgrzymki, a następnie rozwinięta w słowach „Nasi wielcy przewodnicy na drogach wolności Ojczyzny i Kościoła”.

Drugą stacją kolejowej pielgrzymki była Droga Krzyżowa przygotowana w oparciu o rozważania Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego wydane w formie książkowej: „Św. Jan Paweł II Wielki na drodze Chrystusa”.

Trzecią stację – tę najważniejszą, stanowiła Eucharystia pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego. Koncelebrowali ją kolejowi duszpasterze m. in. wspomniany już ks. Zarębiński i ks. Grzegorz Szewczyk Duszpasterz Kolejarzy Archidiecezji Krakowskiej. Wśród pielgrzymów obecni byli Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski, Wojciech Grzeszek Przewodniczący Małopolskiej „Solidarności”, prezesi spółek, dyrektorzy zakładów, 18 pocztów sztandarowych a nade wszystko kolejarze z rodzinami, szanowni emeryci i ludzie związani z koleją.

Ksiądz Zbigniew Bielas Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia witając zebranych  zacytował transparent „Solidarności” wiszący przy wejściu do Sanktuarium, przed Bramą Miłosierdzia „Kolejarze zawierzają się Bożemu Miłosierdziu”.

Jak każdego roku kolejarze włączyli się w przygotowanie liturgii i oprawę Eucharystii nadając jej rangę ważnej uroczystości. Homilię wygłosił Arcybiskup Jędraszewski. Jak zwykle było to piękne nauczanie, tym razem w oparciu o czytanie z dnia (1 List Św. Pawła Apostoła do Koryntian), z którego warto czerpać.

- Zdajemy sobie sprawę, że świat, w którym żyjemy jest pogański. Tworzy się w nim bożka wolności absolutnej, polegającego na tym, że człowiek chce być panem wszystkiego, także własnej płci, i uważa, że ma prawo z dnia na dzień ją zmieniać. Świat, patrząc na to, uwielbia takiego człowieka, jednocześnie potępiając tych, którzy posługując się własnym rozsądkiem, mówią, że to uwłacza człowieczej godności.

Jest dziś coraz bardziej w tym pogańskim świecie czczony pieniądz. O godności człowieka, a także o randze poszczególnych narodów i państw, decyduje posiadane przez nich bogactwo (…). Jest dziś stawiany na piedestale bożek seksu, związany z ideologią gender i LGBT (…). Jest również bożek pracoholizmu, który sprawia, że nie mamy czasu dla siebie, Boga i najbliższych – wyliczał współczesne formy pogaństwa arcybiskup.

– Miejcie odwagę myśleć i właściwie osądzać to, co się dzieje. Nie zapominajcie, że jako chrześcijanie jesteście tymi, którzy biorą udział w Ciele i w Krwi Chrystusa. Nie zapominajcie, że wasza godność budowana jest na Eucharystii, będącej przejmującym wyrazem miłosiernej miłości Boga do każdego z nas – apelował.

– W tym trudnym czasie przybywacie do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, by w pełni świadomy sposób złączyć swoje życie z Chrystusem, który pokazuje nam, jak należy żyć pełnią człowieczeństwa – zauważył metropolita i przypomniał, że dziś mija 337. rocznica zwycięskiej bitwy pod Wiedniem, która obroniła świat przed pogańską nawałą.

 – Mówię o tym do was, bo od was wiele zależy. Bądźcie uczestnikami Chrystusowej Krwi i Chrystusowego Ciała. Służcie Chrystusowi pod zwycięskim płaszczem naszej Jasnogórskiej Pani – prosił kolejarzy na zakończenie.

                                                                                                     Henryk Sikora