Jubileusz 40-lecia podpisania Porozumień Sierpniowych w Gorlicach

W Gorlicach 6 września 2020 r. obchodzono jubileusz 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Tradycyjnie w tym dniu członkowie i sympatycy "Solidarności", osoby internowane oraz przedstawiciele samorządów wzięli udział w uroczystej mszy św. w Bazylice Mniejszej. Msza została odprawiona w intencji Ojczyzny i NSZZ „Solidarność” pod przewodnictwem księdza dziekana Stanisława Ruszela.

W homilii ksiądz przypomniał jak 40 lat temu przedstawiciele „Solidarności” wręczyli 21 postulatów rządowi. Społeczeństwu nie tylko zależało na obniżce cen żywności, ale przede wszystkim żądali prawa do godności i wolności krzyża. Ludzie, którzy wywalczyli dla nas tę wolność, obecnie otrzymują najniższe emerytury. Do dzisiejszego dnia nie podziękowano im za to, ani nie przeproszono. Wspomniał też o walce z kościołem i krzyżem w tamtych czasach. Teraz również trwa walka, ale prowadzona jest innymi metodami. Nawiązał do obecnej sytuacji związanej z profanacją krzyża w Warszawie przez środowisko LGBT. Podziękował Solidarności za odwagę i ochronę życia poczętego. Przypomniał, że to dzięki Solidarności powstał Dom Samotnej Matki na Ukrainie. Dla obecnej „Solidarności” wciąż ważne są te same wartości jak 40 lat temu. Są to: rodzina, małżeństwo, życie, kościół i należy je pielęgnować.

Po mszy św. uczestnicy na czele z pocztami sztandarowymi KM NSZZ „Solidarność” Glinik, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Międzyszkolnej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz Miasta Gorlice przeszli pod pomnik Papieża Jana Pawła II na Palcu Kościelnym, gdzie przedstawiciele „Solidarności” złożyli kwiaty. Następnie przemaszerowano na Cmentarz Parafialny. Tam pod tablicą upamiętniającą błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę symboliczne wiązanki kwiatów złożyli członkowie „Solidarności”, Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz, Wicestarosta Stanisław Kaszyk, w imieniu Burmistrza Miasta Gorlice - Sekretarz Daniel Janeczek.

Prowadzący uroczystość Krzysztof Kotowicz w swoim przemówieniu przypomniał powstanie i działalność „Solidarności” na terenie Ziemi Gorlickiej, a ksiądz dziekanStanisław Ruszel odmówił modlitwę za Ojczyznę i zmarłych działaczy „Solidarności”.

Fotorelacja