Zmarł ojciec naszej koleżanki Anny Łazarz


Z
 ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ojca naszej koleżanki Anny Łazarz.
Składamy wyrazy współczucia i żalu całej Rodzinie
oraz Bliskim.
W imieniu Regionu Małoposkiego NSZZ "Solidarność" składamy najszczersze kondolencje. 
Jesteśmy myślą z Tobą i Twoimi Bliskimi.