Odeszła Anna Fryjewicz


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dn. 3 sierpnia 2020 r.

ŚP
Anny Fryjewicz

nauczycielki, poetki

współzałożycielki i przewodniczącej NSZZ „Solidarność” w Hotelu Kasprowy w Zakopanem w 1980 r.

zaangażowanej w działalność podziemną po wprowadzeniu stanu wojennego, w tym m.in.
w pomoc internowanym i ich rodzinom i kolportaż wydawnictw podziemnych

odznaczonej Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Medalem Za zasługi dla Małopolskiej Solidarności

Wraz z Panią Anną żegnamy osobę niezwykle odważną, skromną i wrażliwą.


Niech spoczywa w pokoju!

Małopolska „Solidarność”

Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dn. 6 sierpnia br. o godz. 13:00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej przy ul. Krzeptówki, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na cmentarz parafialny przy ul. Nowotarskiej w Zakopanem