Dodatkowy dzień wolny od pracy za 15 sierpnia 2020r.

W sobotę 15 sierpnia wypada święto Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Oznacza to, że pracodawca powinien wyznaczyć inny dzień wolny w 5-cio dniowym tygodniu pracy w ramach ”odrobienia’’ dnia ustawowo wolnego. Zgodnie z ustawą art. 130 paragraf 2 Kodeksu Pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.


Jest tak, dlatego, że pracownik, który pracuje w systemie 8 godzinnym od poniedziałku do piątku nie ma możliwości wykorzystania dnia wolnego, jeżeli święto wypada w sobotę. Przepisy nie narzucają konkretnego terminu, to pracodawca zwykle ustala taki dzień. Jednak określone są pewne ramy czasowe.

Pracodawca, wyznaczając pracownikowi dzień wolny za święto przypadające w sobotę, powinien:

1. Wyznaczyć dzień wolny w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym występuje święto

Wyznaczenie takiego dnia może nastąpić przed lub po święcie

2. Pracownikowi za święto w sobotę trzeba wskazać cały dzień.

Pracodawca może wyznaczyć tylko cały dzień wolny od pracy, nie może dzielić 8 godzin na kilka dni. 

3. O wyznaczeniu dnia wolnego trzeba poinformować pracowników w sposób przyjęty w              zakładzie pracy

Pracodawca musi poinformować swoich pracowników np. drogą mailową lub wywieszenie na tablicy informacyjnej.

ZP