Krew potrzebna jak nigdy

W kolejnej, trzeciej w bieżącym roku, akcji grupowego oddawania krwi pod hasłem „100 litrów krwi na setną rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II”, zorganizowanej w dniu 15 lipca, udział wzięło 40 osób. Niestety, aż 12 uczestników nie mogło oddać krwi z różnych przyczyn zdrowotnych. Wśród oddających krew nie zabrakło członków Solidarności z Lergu Pustków i PGO Paszczyny. Pozyskaliśmy kolejne 12,6 litra krwi (spośród 28 oddających krew dwoje oddało krew po raz pierwszy).

Ogólnie, podsumowując zebraliśmy około 80 litrów w 2020 r. W trwającym okresie stanu epidemii krew jest niezwykle potrzebna i chociaż nigdy nie było jej nadmiaru, to obecnie regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa biją na alarm.

Akcję zorganizował Klub HDK im. Księżnej Heleny Jabłonowskiej przy Lerg Pustków działający m.in. pod patronatem Komisji Międzyzakładowej pustkowskiej Solidarności. Z ruchem HDK związany jestem od 1979 roku, gdy po raz pierwszy oddałem krew na komisji poborowej. Potem oddawałem krew w wojsku, Klubie HDK przy dębickim Stomilu i w Pustkowie, gdzie od 1999 roku mam zaszczyt opiekować się Klubem jako jego Prezes.

Zachęcam wszystkich, szczególnie Prezydium Małopolskiej Solidarności, do promocji krwiodawstwa i tak jak do chwili obecnej, wspierania tej idei. Waldek Cieśla


ZP