Solidarność AGH w Krakowie uczciła pamięć o św. Janie Pawle II

W setną rocznicę urodzin Ojca Świętego św. Jana Pawła II również członkowie NSZZ "Solidarność" Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uczcili pamięć o Wielkim Papieżu. Warto przypomnieć, że w budynku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie znajdują się dwie tablice upamiętniające św. Jana Pawła II. Obie w dniu 18 maja br. odwiedzili przedstawiciele Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność".

Jedna z tablic upamiętnia nadanie św. Jana Pawła II tytułu doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w 2000 roku i umieszczona jest w budynku A-0 na I piętrze przy wejściu do Auli.

Druga tablica pamiątkowa została odsłonięta z okazji 30. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Tablica znajduje się w budynku A-0 na parterze przy wejściu głównym. 

W dniu 18 maja br.  „Solidarność” Akademii Górniczo-Hutniczej złożyła kwiaty pod obiema tablicami upamiętniającymi związki Jana Pawła II z naszą uczelnią, ale także z „Solidarnością”.  Musimy przypomnieć, że św. Jan Paweł II poświęcił sztandar NSZZ „Solidarność” AGH w dniu  17 czerwca 1999r.

W tym samym dniu w kolegiacie św. Anny odprawiona została msza święta z okazji setnej rocznicy urodzin oraz dwudziestej rocznicy nadania godności tytułu doctora honoris causa AGH św. Janowi Pawłowi II, w której uczestniczyły władze rektorskie z JM Rektorem prof. Tadeuszem Słomką oraz przedstawiciele Senatu i pracownicy naszej uczelni.

Maria Sapor

Zastępca Przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" AGH w Krakowie

Zachęcamy do przeczytania artykułu na stronie Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „Solidarność”: https://www.solidarnosc.org.pl/ksn/pl/news/274/