Pożegnaliśmy śp. Wiesława Romanowskiego

Na cmentarzu salwatorskim w dn. 20 maja 2020 r. pożegnaliśmy Wiesława Romanowskiego (1953-2020), wieloletniego pracownika Wydzialu Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz działacza akademickiej „Solidarności”.

Mszę św. sprawował kard. Stanisław Dziwisz. Wśród żegnających Wisława Romanowskiego byli jego przyjaciele z „Solidarności” na uczelni i poczet sztandarowy Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność”.

Wiesław Romanowski w l. 80. XX w. należał do zespołu drukującego największe pismo Małopolskiej „Solidarności” - „Biuletyn Małopolski”. Dzięki Zarządowi Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” działalność drukarni została upamiętniona pomnikiem w Swojczanach, specjalnie przygotowanym folderem w ramach Małopolskiego Szlaku Solidarności, a niedawno również filmem „Ze Swojczan do Wolności”.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy serdecznego współczucia w imieniu Małopolskiej Solidarności.

ag