Pandemia: nowe restrykcje

Od 25 marca br. wchodzą w życie nowe ograniczenia wprowadzone przez administrację państową, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. Doświadczenia wszystkich krajów dotkniętych pandemią wskazują, że kluczowym czynnikiem jest zapobiegnięcie jej swobodnemu rozprzestrzenianiu się i ograniczenie do minimum kontaktów międzyludzkich. W praktyce od odpowiedzialności każdego z nas zależy, jak sytuacja będzie w najbliższych dniach wyglądać.

Oto najważniejesze zmiany, które od dziś obowiązują:

1. ZAKAZ przemieszczania się za wyjątkiem pracy, wolontariatu w walce z COVID, uczestniczeniem w wydarzeniach religijnych oraz „niezbędnych spraw życia codziennego”.

2. Środki transportu zbiorowego działają, ale jednorazowo może nimi jechać nie więcej niż tyle osób, ile liczba miejsc siedzących podzielona przez 2.

3. W wydarzeniach kościelnych może brać udział jednocześnie nie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

4. Zakaz zgromadzeń, imprez etc. za wyjątkiem takich, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny oraz osoby pozostające w stałym pożyciu.

5. W mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy czyli istotne ograniczenie działalności galerii handlowych oraz całkowity zakaz wszelkiej działalności gastronomicznej i rozrywkowej.

6. Wciąż działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy. Wyłączone są jedynie osoby, które podróżują w związku ze  służbą jaką pełnią.